Продукти

      Продукт "Сладко изкушение" :
                                                                                                                 
          Продукта "Сладко изкушение" представлява една чудесна възможност да впечатлите клиентите си. 
        Той е луксозен бонбон оформен като цвете с прикрепено послание за вашите клиенти .
          Само за 2.20 лв. вие ще може да засвидетелствате внимание   и уважение .
     


      Продукт "Безплатен копир" :
       Продукта “Безплатно копиране”  е нещо съвсем ново на българският рекламен пазар, но работещ и ефективен продукт зад граница.
       Чрез него посланието на рекламодателите, отпечатано на копирна хартия и разпространено в копирните центрове, достига до клиентите под формата на безплатно копиране. Всеки клиент на копирния център ако е съгласен на гърба на неговото копие да има отпечатана реклама го получава безплатно. Именно безплатното копиране е гаранция за успех на продукта “Безплатно копиране” .”Безплатното” всъщност е мощен начин да увеличим стойността на това,което предлагаме в очите на потребителя.
       Какви са ползите от “Безплатно копиране” :
1.       Полза за клиентите – копират безплатно.
2.       Полза за копирните центрове – предлагат безплатен продукт, увеличава се потокът от клиенти, увеличават се и другите продажбите.
3.       Полза за рекламодателите – клиентите са благодарни за тяхната реклама благодарение на която са спестили пари, и това те ще си припомнят всеки път когато погледнат  копието.Нова,интересна и различна реклама,която грабва вниманието.Информацията на гърба на копието може да бъде многократно и подробно прочетена.Копието се запазва, а не с досада да се изхвърли в кошчето за отпадъци.Ефективността на рекламата е проверена и многократно по-голяма от обикновените флаери.
4.       Не на последно място полезно и за околната среда – всички знаем ,че трябва да запазим живота и суровините на планетата.
      Продукт   “Плик-реклама” :
       Продукта „плик-реклама” представлява отпечатване на реклама върху гърба на пликове за писма(съобщения,сметки и др.)
       Като разпространители на тази реклама ще са компаниите които ежемесечно изпращат писма на своите клиенти (Електрическите компании, Топлофикация, Мобилните оператори, Банки, финансови институции, куриерски компании  и др.).
       Какви са ползите от “Плик-реклама” :
1.       Полза за фирмите разпространители – фирмите разпространители ежемесечно изпращат хиляди съобщения до своите клиенти с пликове за писма, което не е никак малък разход. Ние от Пърпъл Сънрайз искаме да им предложим вариант за намаляване на тези разходи, като им доставяме тези пликове напълно БЕЗПЛАТНО.
2.       Полза за рекламодателите – голям кръг  от получатели , които ще видят тяхната реклама. Ниската цена на продукта която ще конкурира флерите. Нова, интересна и различна реклама,която грабва вниманието.Информацията на гърба на плика може да бъде многократно и подробно прочетена. За това и рекламата може да съдържа по-подробна информация/телефони,адреси,карта на обект,промоции,дати.../. За разлика от обикновените флаери, които имат много кратък живот и биват изхвърлени преди още да бъдат прочетени, ”пликът-реклама” има предназначение и обслужва определени потребности на хората.
3.       Не на последно място полезно и за околната среда – всички знаем ,че трябва да запазим живота и суровините на планетата.